Napisz do Nas


Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin roboczych

WindykacjaPl na rynku wierzytelności istnieje od 2000 roku. Specjalizujemy się w windykacji opartej na bezpośrednim kontakcie z klientem, ustaleniu jego majątku i rzeczywistej sytuacji finansowej i poprzez zastosowanie odpowiednich technik nacisku na dłużnika doprowadzamy do zapłaty długu. Przedmiotem windykacji mogą być należności krajowe i zagraniczne od osób fizycznych i firm. Windykacja prowadzona jest w formie bezzaliczkowej, a zapłata za wykonane usługi następuje w formie prowizji od kwoty realnie zwindykowanej. W związku z tym zależy nam na jak najszybszym (średnio 40 dni) odzyskaniu państwa pieniędzy gdyż tylko wtedy otrzymamy zapłatę za naszą prace. Posiadamy dział prawny, który może Państwa reprezentować w postępowaniu sądowym o zapłatę. Podejmujemy się windykacji na każdym etapie postępowania.

Windykacja należności B2B

to usługa skierowana do klientów biznesowych. Dzięki niej mogą Państwo szybko i skutecznie odzyskać pieniądze od dłużnika. W trakcie bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem postępujemy zgodnie z prawem i zawsze dążymy do utrzymania dobrych relacji pomiędzy Państwem i firmą, u której powstało zobowiązanie.

Aby zlecić windykację prosimy o kontakt telefoniczny lub bezpośrednie przesłanie na e-mail:

  • e-mail: gran.sk@interia.pl
    adres siedziby firmy: Gran Sp z o.o. Sp.Komandytowa  ul. Słoneczna 28-30 33-100 Tarnów
    lub za pośrednictwem 
    formularza kontaktowego skany lub ksera faktur, umów, nakazów zapłaty lub innych dokumentów będących podstawą zapłaty, dane dłużnika, saldo długu i dane kontaktowe Wierzyciela/Zleceniodawcy wraz z kontaktem e-mailowym lub telefonicznym,
  • Po otrzymaniu dokumentacji dokonamy weryfikacji i skontaktujemy się w celu przedstawienia warunków windykacji i przesłania umowy.

Oferujemy również prewencyjne zabezpieczenie należności naszych zleceniodawców poprzez sprawdzanie wiarygodności ich klientów i stały monitoring należności. Wykorzystujemy do tego naszą giełdę wierzytelności ( wpisy są darmowe) i pieczęć prewencyjną a w szczególności usługę weryfikacji kontrahentów.